Onze assistente

Tijdens de vrije consults kunt u Sanne terugvinden achter haar balie .

Sanne is een gepassioneerde dierenvriend die ook een opleiding gedrag bij honden volgde . Ze helpt u graag bij het wegen van je huisdier , het afleveren van voeding of medicatie , het uitrekenen van het ideale voedingsplan voor je lieveling .

Zij ontfermt zich ook met hart en ziel over onze operatiepatiëntjes , zodat ze geen stress hoeven te hebben wanneer ze aankomen en opgehaald worden de dag van operatie . Als een ware verpleegster assisteert ze ons dierenartsenteam tijdens operatie en consultaties . 

Onze dierenartsen
Nathalie Vermander

Dr Nathalie is afgestudeerd in 2004 aan de universiteit Merelbeke als dierenarts voor kleine huisdieren . De passie voor de dieren werd haar beroep. Door de continue bijscholingen specialiseerde ze zich verder in de orthopedie tesamen met Dries . De persoonlijke interesse in het fokken met honden zorgde dat ze tesamen met Justyna besloot om de fertiliteits-praktijk Fertivets uit te bouwen.

Gerlinde Janssens

Dr Janssens is een gespecialiseerde oogartse voor huisdieren . Op regelmatige basis komt zij speciaal van Hemiksen om bij ons de officiële oogonderzoeken en de oogproblemen aan te pakken . 

Justyna Karolewska

Dr Justyna is afgestudeerd in 2007 aan de universiteit van Wroclav . Ze werkte reeds in enkele grote klinieken . Zelf heeft ze jarenlang honden-shows en IPO africhtings-wedstrijden gespeeld met haar eigen honden waarbij ze zelfs geselecteerd werd tot het wereldkampioenschap ! 

Haar passie voor fokken en chirurgie zorgde voor de fusie met Nathalie tot de ferliteitspraktijk Fertivets . 

Dries Goegebeur 

Dr Dries is afgestudeerd in 2004 aan de Universiteit in Merelbeke als dierenarts kleine huisdieren . Hij is onder-voorzitter van het SAVAB. Door hun gedeelde interesse in de orthopedie volgde hij tesamen met collega Nathalie talloze cursussen in Europa en opereren zij tesamen alles wat botchirurgie omvat .